1c z wizytą w PSP Malbork

1c z wizytą w PSP Malbork

27.05.2022 roku uczniowie klasy 1c odwiedzili Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku. Dzieci dowiedziały się jak przebiega codzienna służba w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku, jakimi pojazdami i wyposażeniem dysponuje jednostka oraz zobaczyły wyposażenie osobiste strażaka. Miały okazję nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, zrozumieć zjawisko pożaru, co oznacza zatrucie tlenkiem węgla, czym i jak ugasić pożar tłuszczów i olejów spożywczych. Wielkim zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się bojowy tor przeszkód, a także symulator zagrożeń pożarowych i pokaz dynamiczny (zasady postępowania podczas wypadku drogowego). Nasza wizyta zakończyła się otrzymaniem przez każdego uczestnika Certyfikatu Małego Strażaka.