Konkurs o tematyce prozdrowotnej ESKULAPIADA

Konkurs o tematyce prozdrowotnej ESKULAPIADA

Tuż przed końcem roku szkolnego pierwszoklasiści zmagali się z zadaniami konkursowymi o tematyce prozdrowotnej pod hasłem “Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Rozkręcili Eskulapiadę piosenką “
O niezdrowym jedzeniu” Małej orkiestry Dni Naszych. Kiedy popłynęły pierwsze wersy już wiedzieliśmy, że piosenka stanowi idealny pretekst do rozmowy o zdrowym odżywianiu. Znakomity tekst, w którym wymienione są wszystkie najbardziej popularne niezdrowe produkty dostępne dla dzieci. Następnie uczniowie odpowiadali na zagadki i wpisywali rozwiązanie do krzyżówki. Klasa Ia, Ib, Ic rozwiązali prawidłowo wszystkie zadania przygotowane w prezentacji multimedialnej. Ostatnim zadaniem było ułożenie piramidy prawidłowego żywienia. W trakcie przerw pierwszoklasiści mogli rozciągnąć swoje mięśnie podczas wierszyków i piosenek logorytmicznych.

Jury oceniło pracę pierwszaków bardzo wysoko. W nagrodę klasy Ia, Ib, Ic pojadą na warsztaty o tematyce prozdrowotnej do Szkoły Łacińskiej w Malborku w okresie wrzesień/październik.

Nad całością czuwały organizatorki: Pani Irena Cieszyńska, Ewa Kot oraz Stella Natora.