INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 – zaświadczenia o wynikach egzaminu

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 – zaświadczenia o wynikach egzaminu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE INFORMUJE, ŻE DNIA 8 LIPCA 2022 r. (piątek) WYDAWANE BĘDĄ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

PROSIMY O ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:
KLASA 8 A – OD GODZINY 09:00 DO 09:30
KLASA 8 B – OD GODZINY 09:30 DO 10:00
KLASA 8 C – OD GODZINY 10:00 DO 10:30

KLASA 8D – OD GODZINY 10:30 DO 11:00

KLASA 8E – OD GODZINY 11:00 DO 11:30

UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY PROSZENI SĄ O ZWROT KARTY OLIWIA BUS.