INFORMACJE – ZEBRANIE GRUP PRZEDSZKOLNYCH oraz PODRĘCZNIKI DLA KL. 1-3