ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ PRZY ZSP SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM STAWIE