Sprzątanie Świata 2022

Sprzątanie Świata 2022

W dniach 19-30 IX 2022r. pięciolatki oraz uczniowie klas 0-3 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie Świata”. W tym roku akcji towarzyszyło hasło: “Wszystkie śmieci są nasze”. Wychowawcy klas przeprowadzili podczas zajęć pogadanki na temat celowości przyłączenia się do w/w akcji, uczniowie rozwiązywali quiz ekologiczny. Przygotowana została również, w korytarzu szkolnym, tematyczna gazetka ścienna. Następnie w wyznaczonym dniu uczniowie sprzątali teren wokół szkoły oraz wyznaczone ulice miasta z zachowaniem środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu akcji.
Organizatorzy akcji w szkole: Irena Cieszyńska, Monika Stopow-Kubicka, Joanna Suchcicka i Wioletta Myszka.