Nowe książki w bibliotece

Nowe książki w bibliotece

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła korzysta z funduszy przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kupujemy nowe książki do biblioteki klas starszych (ulica Bankowa), jak i do biblioteki klas młodszych (ulica Gdańska). Trwają też działania promujące czytelnictwo. Zapraszamy wszystkich uczniów do częstych odwiedzin w obu bibliotekach i korzystania z nowych książek.