Plan zajęć w Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie