XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery „złap za stery do swojej kariery” (17 – 23.10.2022)

XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery „złap za stery do swojej kariery” (17 – 23.10.2022)

Każdego roku, w połowie października w całej Polsce odbywają się działania organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, mające na celu inspirowanie inicjatywy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego. Nasza szkoła również przystąpiła do tych działań. Zadania były realizowane pod opieką p. M. Łabj, p. M. Kordek, p. M. Warachewicz oraz wychowawców klas 1-8 oraz ,,zerówki”. W ramach Tygodnia Kariery, były podjęte różne działania mające na celu promocję i rozwój doradztwa zawodowego oraz popularyzowanie świadomego planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Uczniowie klas 8 na lekcjach wos-u przygotowali plakaty promujące wydarzenie. Plakaty zawieszono na szkolnych korytarzach. Wychowawcy i uczniowie klas 7 i 8 na godzinach wychowawczych przeprowadzali wywiady z zaproszonym przedstawicielem zawodu. W klasie 7a, na lekcję zaproszony został pan p. Czarnota, który pracuje jako dyspozytor PSP w Malborku. Uczniowie dowiedzieli się, jakie wymagania należy spełnić oraz,  jakie umiejętności posiadać, żeby zostać strażakiem. Pan Czarnota opowiadał zarówno o warunkach swojej pracy, jak i o pracy funkcjonariuszy wyjeżdżających do akcji. W klasie 8b, gościem był pracownik służby wojskowej –  żołnierka. Ona także opowiadała o swojej służbie na rzecz kraju. To jakże trudny i odpowiedzialny zawód. Klasa 8e odwiedziła zakład EUROFINS w Malborku. Firma zajmuje się badaniem produktów spożywczych. Uczniowie zapoznali się z pracą kontrolera sensorycznego produktów spożywczych. Uczniowie robili testy, oceniali smak, zapach, kolor różnych produktów. Klasa 8a wzięła udział w edukacyjnej wycieczce do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Chemirol” sp. z o.o. Po nowostawskim oddziale oprowadził uczniów dyrektor p. T. Wernik. Chemirol zajmuje się kompleksową obsługą rolnictwa i specjalizuje się w zakresie doradztwa w ochronie upraw. Uczniowie poznali specyfikę pracy w firmie, mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz. Na koniec spotkania wszyscy zostali obdarowani firmowymi gadżetami.

Z kolei, klasy 4-6 miały za zadanie przeprowadzić grę pt. „Kto to powiedział?”. Klasa 6b w pracowni komputerowej zapoznała się z przedstawicielami różnych zawodów w wersji online. Każdy sprawdzał, czy potrafi na podstawie wypowiedzi odkryć nazwę zawodu. Następnie każdy na rysunku przedstawił osobę reprezentującą wybrany zawód. Trochę inaczej z grą zapoznała się klasa 6c. Uczniowie podzieleni na zespoły rozwiązywali zadania on-line (odgadywanie zawody) oraz losowali zadania dot. zawodów, np. wymień 3 zawody związane z urodą, wymień 3 zawody na literę m itp. Podobnie wyglądały zajęcia w klasach 5a, 5b, 5c, 6a. Także i tutaj uczniowie odkrywali nowe zawody, poznawali ich specyfikę. Przy realizacji zajęć wychowawcy skorzystali z portalu Mapa Karier.

W ramach obchodów Tygodnia Kariery odbyły się także spotkania z pracownikami PUP z Malborka. 18 października 2022 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas siódmych pt. „Umiejętności zawodowe” oraz spotkanie uczniów klas ósmych na temat „Barometr zawodów”. Zajęcia poprowadziły p. A. Kosek i  p. A. Michalak. Podczas zajęć uczniowie poznali opcje ścieżek edukacyjnych, które mogą wybrać po ukończeniu szkoły podstawowej. Mogli oni dowiedzieć się, jak na wczesnym etapie edukacji pokierować swoją przyszłością i złapać za stery do swojej kariery. Panie omówiły też temat zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku. Ciekawostką były zawody nowe, na które będzie coraz większe zapotrzebowanie. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem wśród uczniów.

Do projektu włączyli się także uczniowie z klas 1-3 oraz ,,zerówki”. Kolorowali oni rysunki przedstawiające różne profesje zawodowe. Z wykonanych prac wychowawcy wykonali  kolorowe wystawki. Dla wielu z nich to pierwsze zapoznanie się  z nazwami zawodów.

Organizatorzy dziękują wychowawcom i uczniom zaangażowanym w realizację projektu.