BohaterON 2022

BohaterON 2022

“BohaterON w Twojej Szkole” to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!
Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.
Od kilku lat szkoła nasza uczestniczy w akcji upamiętniającej ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą. Działania dotyczące tematyki POWSTANIA WARSZAWSKIEGO przeprowadzone zostały w pięciu klasach ósmych i trzech szóstych. Podczas zajęć przeprowadzono lekcje według scenariuszy organizatorów oraz zagadnień umieszczonych w podstawie programowej. Dodatkowo młodzież zapoznała się z portretami POWSTAŃCÓW, a także przygotowała infografiki dotyczące Powstania. Poza tym umieściliśmy 52 wpisy na portalu: www.dumizpowstanców.pl – link: https://dumnizpowstancow.pl/mapa