X Powiatowy Konkurs z J. Angielskiego im. Katarzyny Czarneckiej

X Powiatowy Konkurs z J. Angielskiego im. Katarzyny Czarneckiej

W piątek, 2 czerwca, po trzyletniej pandemicznej przerwie uczniowie kl. IV – VI z czterech szkół (SP w Lichnowach, SP w Szymankowie, SP w Gminie Malbork, SP nr 2 Nowy Staw) sprawdzili swoją wiedzę w X Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego im. Katarzyny Czarneckiej.
W tym roku konkurs miał charakter drużynowy. Przez 45 minut uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające rozumienie tekstów czytanych, słownictwo, gramatykę i codzienną komunikację. Na szczęście dogrywka nie była konieczna, choć wyniki były bardzo zbliżone.
I miejsce: SP w Lichnowach
II miejsce: SP nr 2 w Nowym Stawie
III miejsce: SP w Gminie Malbork
IV miejsce: SP w Szymankowie
Każda drużyna otrzymała dyplom oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz prywatnego sponsora. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się w naszej szkole.