Projekt “Klimat dla młodych”

Projekt “Klimat dla młodych”

Projekt edukacyjny „Klimat dla młodych” pod patronatem Unicef-u miał na celu kształtowanie świadomości w zakresie ekologii, poszerzenie wiedzy na ten temat oraz aktywizację dzieci i młodzieży do działań na rzecz naszego środowiska.

Działania, w których zaangażowanych było ok.450 uczniów oraz nauczyciele rozpoczęliśmy w kwietniu br. Z okazji Dnia Ziemi w szkole odbywało się szereg różnego rodzaju działań. Uczniowie klas 4-8 złożyli życzenia NASZEJ PLANECIE. Można było je odczytać w świetlicy szkolnej. Ponadto został zorganizowany konkurs dla klas pt. „Zbieramy zużyte baterie”. Zebrano ponad 160 kg.
Na boisku szkolnym na ul. Bankowej powstała kwietna łąka. Obsiany został ok. 50 metrowy obszar, na którym wyrosną kwiaty wabiące motyle. Pieniądze na zakup nasion, ziemi, tabliczek informacyjnych oraz konewek zostały pozyskane z kiermaszu słodkości zorganizowanego przez uczniów.
We wszystkich klasach na godzinach wychowawczych były prowadzone zajęcia poświęcone tematyce ekologii, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych – filmów i scenariuszy. Kilkoro uczniów wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wiatraki – zielona energia”. Uczniowie z klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach dotyczących m.in. wpływu człowieka na przyrodę, oglądali film „Dzień Ziemi”, z którego dowiedzieli się, jak dbać o naszą planetę, ponadto wykonywali plakaty informacyjne, dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi, jak segregować śmieci itp.
Powstał zespół zadaniowy „Szkolny Eko-gang”, grupa uczniów, która zajęła się planowaniem i organizacją działań w szkole z dziedziny ekologii. Uczniowie zajęli się rozsadą kwiatów doniczkowych, które następnie były sprzedawane podczas zebrań z rodzicami. Udało się zebrać 844 zł. Za tę kwotę zakupiono kosze na śmieci do klas. Grupa uczniów z kl.1-3 otrzymała worki na kapcie/strój gimnastyczny, które zastąpiły jednorazowe reklamówki.
Nawiązaliśmy współpracę z władzami miasta. Podczas wywiadu z przedstawicielem miasta, młodzież dowiedziała się, jak gmina realizuje cele związane z ochroną klimatu, w jaki sposób wspiera szkoły w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Gmina zakupiła do szkoły 6 zestawów koszy do segregacji odpadów, które stanęły na korytarzach szkolnych. „Szkolny Eko-gang”, klasa 8a oraz uczniowie z klas młodszych wzięli udział w sprzątaniu terenu naszego miasta. Planowane jest założenie Zielonego Kącika we wrześniu br.
Z w/w działań płynie wielka nauka – Ziemia to nasza żywicielka i należy o nią dbać.