INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 – zaświadczenia o wynikach egzaminu

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 – zaświadczenia o wynikach egzaminu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE INFORMUJE, ŻE DNIA 6 LIPCA 2023 r. (czwartek) WYDAWANE BĘDĄ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

PROSIMY O ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:
KLASA 8 A – GODZINA 09:00
KLASA 8 B – GODZINA 10:00
KLASA 8 C – GODZINA 11:00
KLASA 8D – GODZINA 12:00
KLASA 8E – GODZINA 13:00

UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY PROSZENI SĄ O ZWROT KARTY OLIWIA BUS.