PRZEWOZY OTWARTE kl. 4 – 8 (OLIWIABUS) – WAŻNA INFORMACJA

PRZEWOZY OTWARTE kl. 4 – 8 (OLIWIABUS) – WAŻNA INFORMACJA

Szanowni rodzice,

w związku z koniecznością wprowadzenia danych do nowego systemu biletowego przez firmę Oliwiabus bardzo prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku na bilet miesięczny. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie (ul. Bankowa) lub wysłać mailem (sekretariat@zspnowystaw.pl) do 28 sierpnia 2023r.

Wniosek na bilet miesięczny (OLIWIABUS) POBIERZ