Rozpoczęcie roku i pasowanie kl. 1 (ul. Mickiewicza)