Aktualizacja dokumentów i godziny dostępności nauczycieli

Aktualizacja dokumentów i godziny dostępności nauczycieli

Aktualizacja dokumentów (LINK do strony z dokumentami):

  • Statut Szkoły (najistotniejsze zmiany – wprowadzenie oceny “6-“, używanie telefonów tylko na świetlicy, w kl. 1-3 nie przyznaje się tytułu “Wzorowego Ucznia”)
  • Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

Godziny dostępności nauczycieli (ul. Mickiewicza i ul. Bankowa) zamieszczone są w zakładce “Kadra – Dyrekcja, Nauczyciele” lub bezpośrednio pod tym LINKIEM. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się z nauczycielami (jeżeli jest potrzeba kontaktu), aby nie kolidowało to ze spotkaniami z dziećmi.