Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024