Sprzątanie Świata 2023 r. (klasy 1-3)

Sprzątanie Świata 2023 r. (klasy 1-3)

Wrzesień to miesiąc, w którym jak co roku uczniowie klas 1-3 włączają się w akcję “Sprzątania Świata”. Ta akcja, to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku akcji towarzyszyło hasło: “Sprzątanie świata łączy ludzi”. W dniach 15-22 IX 2023r. wychowawcy klas przeprowadzili podczas zajęć, pogadanki na temat celowości przyłączenia się do w/w akcji. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z jej uroków, a przede wszystkim próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie – „Dlaczego trzeba sprzątać świat?”.
W korytarzu szkolnym została przygotowana tematyczna gazetka ścienna. Następnie w wyznaczonym dniu, uczniowie wyposażeni w ochronne rękawiczki oraz worki, pełni zapału i uśmiechu, sprzątali teren wokół szkoły lub ulice miasta z zachowaniem środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Uczniowie z klasy 2a i 2c oraz 3b zbierali śmieci w lesie w Stegnie. Niestety, ale podczas leśnego spaceru, zebrali różnego rodzaju odpady, które z pewnością nie powinny znaleźć się w lesie m.in. butelki szklane, plastikowe, papier i inne rzeczy. Ogrom śmieci przeraził wszystkich. Warto uwrażliwiać dzieci na konieczność ochrony przyrody i segregacji śmieci. Takie działania są praktyczną lekcją ekologii. Uczniowie udowodnili, że wspólnie możemy zadbać o naszą planetę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu akcji.

Organizatorzy akcji w szkole: Irena Cieszyńska, Monika Stopow-Kubicka, Joanna Suchcicka i Wioletta Myszka.