„Sprzątanie świata łączy ludzi”

„Sprzątanie świata łączy ludzi”

„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W ramach tej akcji uczniowie klas 4-7 porządkowali okolice naszej szkoły i przylegające do niej ulice. Uczniowie klas 8 wyjechali do Stegny, aby tam sprzątać pas nadmorski.