Projekt “Z kulturą mi do twarzy”

Projekt “Z kulturą mi do twarzy”

Już po raz trzeci klasy I-III zadeklarowały aktywny udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pod nazwą “Z Kulturą mi do Twarzy”. Minister Edukacji i Nauki objął projekt Honorowym Patronatem.
Podczas realizacji wybranych przez nas 35 zadań tematycznych w czterech modułach (I moduł – W krainie muz, II moduł – Piękno regionu, III moduł – Kocham, lubię, szanuję, IV moduł-Kultury świata) uczniowie poszerzą wiedzę o otaczającym świecie. Działania w ramach projektu pozwolą na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do poznania wartości i norm społecznych. Przyczynią się również do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Realizacja zadań pozwoli rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wpłynie pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej żuławskiej ojczyzny”, a także będzie realizowane działanie w kierunku wychowania w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm.
Projekt rozbudzi kreatywność, ciekawość poznawczą, twórcze działanie oraz samodzielność uczniów. Zachęci dzieci do samodzielnego poszukiwania, odnajdywania odpowiedzi, wyszukiwania rozwiązań, rozwinie postawy świadomego twórcy i odbioru kultury. Uczestnictwo w projekcie łączyć będzie zabawę i naukę, pozwoli dzieciom na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Otworzy dzieci na zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne działania wspierane przez nauczyciela.

Udział w projekcie niech będzie dla uczestników wspaniałą przygodą, która dostarczy dzieciom wiele radości.

“Z kulturą mi do Twarzy” to ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Projekt jest zgodny z Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024r.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Ewa Kot