Projekt “Krokus”

Projekt “Krokus”

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Nowym Stawie dołączyli do Międzynarodowego Projektu „Krokus”. Jego pomysłodawcami i organizatorami są Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Projekt powstał w Irlandii w 2005 r., Polska dołączyła do niego w 2009 r.
Celem Projektu „Krokus” jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami, fanatyzmem i nietolerancją. Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, skłonienie do dyskusji na temat przyczyn i skutków zbrodni Holokaustu oraz przestępstw określanych mianem zbrodni przeciwko ludzkości.
W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przekazuje szkołom cebulki żółtych krokusów, które zakwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, zapowiadając nadejście wiosny. Upamiętniają one półtora miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości, ofiar II wojny światowej, które na ogół nie mają swoich mogił.
Żółte krokusy sadzone przez uczniów mają wymiar symboliczny, nie tylko nawiązują do upokarzającego Żydów nakazu nazistów, ale są również zwiastunami nadziei, budzącego się życia, przypominają światełka rozjaśniające mroki zimy lub płomyki zniczy, które zapalamy by zaświadczyć o naszej pamięci i łączności z tymi, którzy odeszli.
Koordynatorem projektu została p. Izabela Czartoryska-Grzmil. W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się uczniowie klasy 8a i 8b. Uczniowie posadzili cebulki krokusów w ostatnim dniu października 2023 r. Młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych historii narodu żydowskiego. Dodatkowo przyozdobiono wejście do gabinetu historii – żółtymi krokusami wykonanymi na kółku plastycznym pod okiem p. Iwony Jurczak. W klasach objętych projektem przeprowadzono lekcje ” Holocaust – historia zagłady narodu żydowskiego”. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne o błogosławionej rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów oraz Irenie Sendlerowej.
W ramach projektu uczniowie udali się na wystawę Związku Kombatantów “Młody Las” , tam wśród eksponatów znajduje się medal “Sprawiedliwy wśród narodów Świata” ofiarowany rodzinie państwa Cybulskich .
Wiosną, gdy zakwitną krokusy, młodzi ludzie zgromadzeni wokół kwiatów przypomną sobie i utrwalą wszystkie działania oraz treści poznane w ramach projektu “KROKUS”.