Wycieczka klas szóstych

Wycieczka klas szóstych

25 stycznia 2024 r klasy VIa , VIb, VIc wraz z wychowawcami mieli możliwość świetnej zabawy w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, edukacyjnej instytucji popularyzującej naukę w formie interaktywnych instalacji i pokazów, która stawia sobie za cel łączenie nauki i zabawy. Celem wyjazdu było kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów naukowych, a przez to myślenia przyczynowo – skutkowego oraz uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu nauczania.
Dzieci zapoznały się tam z najciekawszymi tajnikami wiedzy. Uczestniczyli w zajęciach pt: ,,Miasta przyszłości”, podczas których mieli okazję samodzielnie przeprowadzać różne eksperymenty, które budziły wielkie zainteresowanie, a niekiedy nawet zdziwienie. Za pomocą technologicznych rozwiązań oraz w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju konstruowali miasta przyszłości. Uczniowie projektowali ekologiczne rozwiązania, które już w najbliższej przyszłości mogą zostać wykorzystane w naszych miastach. W ten sposób uczyli się obserwować zachodzące zjawiska w świecie nauki oraz wyciągać odpowiednie wnioski. Zajęcia rozwijały wrażliwość ekologiczną i nauczyły jak ważne jest oszczędzanie energii.
Po nauce przyszedł czas na rozrywkę i zabawę. Pojechaliśmy do Jump City i pod okiem trenera dzieci oddawały się zabawie, skacząc i wykonując akrobatyczne ewolucje na trampolinach. Niestety ta nietypowa lekcja w-fu wysoko w powietrzu musiała się kiedyś skończyć. Niemniej, planujemy dalej rzucać wyzwanie grawitacji i regularnie odwiedzać JUMPCITY w przyszłości.
Wycieczka nie tylko zintegrowała klasy, lecz okazała się również znakomitą i ciekawą lekcją z wielu dziedzin nauki. Wspólny wyjazd wyzwolił kreatywność i rozbudził ciekawość wśród uczniów.
Wszystkie dzieci wróciły do domu pełne wrażeń po spotkaniu ze światem nauki i lekko zmęczone po wyczynach na trampolinach.