Konkurs chemiczny

Konkurs chemiczny

Uczniowie klas 7 mieli okazję wziąć udział w konkursie chemicznym. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu przestrzennego modelu atomu dowolnego pierwiastka chemicznego. Praca mogła być wykonana dowolną techniką z użyciem różnych materiałów.
Komisja oceniała poprawność budowy atomu danego pierwiastka (prawidłową liczbę protonów, neutronów, elektronów, powłok elektronowych), jakość modelu oraz staranność i pomysłowość jego wykonania. Na konkurs wpłynęło w terminie kilkanaście prac.
Za zdobycie trzech pierwszych miejsc i trzech wyróżnień ufundowano nagrody rzeczowe, sponsorowane przez Radę Rodziców.
Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce – Amelia Uryć
II miejsce – Aleksandra Głodnicka
III miejsce – Hanna Bielawska
Wyróżnienia: Zofia Bobowska, Maciej Pepliński, Adam Sawicki
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.