Zgłoszenia do świetlicy szkolnej (ul. Mickiewicza)