“Edukacja z wojskiem” w naszej Dwójce

“Edukacja z wojskiem” w naszej Dwójce

W środę 12 czerwca uczniowie klasy 5b w ramach pilotażowego programu “Edukacja z wojskiem” uczestniczyli w specjalnym szkoleniu przeprowadzonym przez żołnierzy z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Celem tych zajęć było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności, kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Teoretyczno-praktyczne zajęcia zawierały treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.

Uczniowie wspólnie z prowadzącym omówili różne sytuacje zagrażające życiu, jak się przed nimi chronić oraz co zrobić, jeżeli w takiej się znajdą. Poznali sposoby alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu oraz bardzo sprawnie dokonali ewakuacji z budynku. Prowadzący zaprezentowali i omówili podstawowy zestaw przetrwania, który może nam pomóc w razie konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania. Ostatnim bardzo ważnym elementem zajęć było przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, a każdy uczeń mógł przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał imienny certyfikat i gratulacje od dyrekcji i prowadzących, a ukoronowaniem zajęć było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie dziękujemy żołnierzom z malborskiej jednostki za przeprowadzenie tych ważnych zajęć w bardzo ciekawy i angażujący sposób.