Dokumenty ogólne

Statut Szkoły (14.09.2023)
Koncepcja Pracy Szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

Standardy Ochrony Małoletnich

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2022/2023

Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Świetlicy Szkolnej (ul. Gdańska)

Regulamin dyżurów (ul. Gdańska)
Regulamin dyżurów (ul. Bankowa)
Regulamin dowozu uczniów
Regulamin stołówki
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin dyskotek
Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin e-dziennika

Regulamin nauczania zdalnego