Dokumenty ogólne

Statut Szkoły (11.11.2021)
Koncepcja Pracy Szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2020/2021

Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Świetlicy Szkolnej (ul. Gdańska)
Regulamin Świetlicy Szkolnej (ul. Bankowa)
Regulamin dyżurów (ul. Gdańska)
Regulamin dyżurów (ul. Bankowa)
Regulamin dowozu uczniów
Regulamin stołówki
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin dyskotek
Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin e-dziennika

Regulamin nauczania zdalnego