Rys historyczny

„W delcie Wisły, rzecz to znana,
jest kraina ukochana,
to Żuławy są Wiślane,
przedmiot dumy niesłychanej…“

Tak rozpoczyna się hymn Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola, funkcjonującej w małym miasteczku Nowy Staw. Jego historia sięga XIV wieku. Jak wiele miejscowości żuławskich , tak i ta przechodziła różne koleje losu. Wspomnieć tu trzeba o pożarach, powodziach, dżumie, ale i wojnach. Mowa między innymi o Wojnie ze Szwedami, napoleońskiej, czy II Wojnie Światowej. Po jej zakończeniu trudu rozpoczęcia wszystkiego od nowa podjęli się nowi mieszkańcy, często przybysze z różnych stron Polski.

Wobec znacznej liczby dzieci w mieście i okolicznych wsiach podjęto decyzję o powstaniu nowej szkoły. Uroczystość otwarcia placówki odbyła się 4 września 1964 roku Nadano jej imię 20-lecia PRL. Szkoła posiadała 11 izb lekcyjnych, gabinet fizyczny, pracownię zajęć praktyczno- technicznych, salę gimnastyczną, bibliotekę. Kierownictwo nowej placówki objęła Regina Janicka, a pracę rozpoczęło 15 nauczycieli. Już w pierwszym roku szkolnym na szeroką skalę rozwinięto pracę pozalekcyjną w kołach zainteresowań. Działał zespół chóralny, koło recytatorskie, taneczne, fotograficzne i turystyczno-krajoznawcze. Zorganizowano szkolne koło sportowe. 26 kwietnia 1969 r. szkoła otrzymała ufundowany przez PCK i społeczeństwo sztandar. Od września tego samego roku kierownictwo placówki objął Kazimierz Gerda, który po roku przekazał je Wandzie Wałachowskiej.

Ogromne poświęcenie nauczycieli, uczniów, rodziców spowodowało, że szkoła została zaliczona do przodujących placówek oświatowo-wychowawczych w regionie. Wyrazem tego były wyniki odnotowywane na zawodach lekkoatletycznych, spartakiadach, konkursach plastycznych i przedmiotowych. Szkole zaproponowano dwukrotnie organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. 18 września 1978 to bardzo ważny dzień w historii szkoły. Tego dnia odwiedził i spotkał się z Radą Pedagogiczną Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski. Z wielką satysfakcją słuchali nauczyciele słów, które wypowiedział pan minister:„ Nie na każdej mapie można znaleźć miasteczko Nowy Staw, ale na mapie oświatowej błyszczy ono blaskiem pierwszej jasności”.

9 maja 1985 r. odnotowano kolejny sukces, otwarto w tym dniu Izbę Pamięci Narodowej, która zdobyła wysokie uznanie władz oświatowych. 12 października 1996 r. to ważna data w historii szkoły, tego bowiem dnia nadano szkole nowe imię i wręczono sztandar. Wśród wielu znamienitych gości obecna była pani Regina Janicka.-pierwszy kierownik szkoły. W tym dniu otwarto Izbę Patrona i zorganizowano wystawę Jemu poświęconą. O tej „nowej dwójce” wkrótce było głośno na kolejnych organizowanych zawodach konkursowych i olimpiadach przedmiotowych.

1.09.1999 r. w ramach zmiany reformy oświaty, szkoła nasza zmieniona została z ośmioklasowej na sześcioklasową. Edukacja w naszej szkole miała kończyć się na szóstej klasie, jednak ósmaki jeszcze raz dali o sobie znać. Na podsumowaniu wyników testów kompetencji w roku 2000/2001 szkoła nasza zajęła I miejsce w województwie pomorskim.

Nauczyciele nie pozostawali obojętni na potrzeby dzieci tych mniej zdolnych, a wreszcie i tych z dysfunkcjami. Wielu nauczycieli ukończyło kursy terapii pedagogicznej, aby jeszcze lepiej pracować z takimi dziećmi i pomóc rodzicom w kierowaniu poczynaniami uczniów. 1 czerwca 2004 r. to dobra data. Tego dnia szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna dla uczniów z dysleksją”. We wrześniu tego samego roku, dzięki wysiłkom Dyrekcji i burmistrza Jerzego Szałacha powstała pierwsza w powiecie malborskim multimedialna pracownia językowa. Szkoła przez cały czas pracowała nad pomorskimi certyfikatami jakości.

W 2009 roku nasi nauczyciele założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki i od tamtego czasu wspierają działalność szkoły poprzez realizację zadań publicznych lub organizację akcji charytatywnych. Pierwszą z nich przeprowadzono w grudniu 2012r. pod hasłem „I Ty możesz spełniać marzenia dzieci”.

Rok szkolny 2013/14 przyniósł kolejne zmiany. Szkoła weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obok przedszkola i nowostawskiego gimnazjum. Dwójka została podzielona na dwa budynki. Przy ul. Gdańskiej uczą się dzieci w oddziałach 0-III, a przy ul. Bankowej uczniowie kl. IV-VI. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo dzieci, zlikwidowana też została dwuzmianowość. Wiele jednak imprez odbywa się wspólnie. Nie chcemy, aby społeczeństwo odbierało nas jako dwie odrębne placówki, dlatego szkoła ma jedną Radę Rodziców, wspólną dyrekcję, wreszcie wspólne priorytety.

W roku szkolnym 2014/2015 nasza Dwójka obchodziła swoje 50-lecie. W ramach obchodów tego niezwykłego jubileuszu odsłonięto tablicę pamiątkową, zakopano list do potomnych, wydano monografię naszej szkoły i kalendarz oraz zorganizowano uroczystą galę, w której uczestniczyło wielu gości i osób bezpośrednio związanych z Dwójką.

Szkoła nasza dba o tradycje, wychowuje młodzież w duchu patriotycznym. Dowodem na to jest jej udział w akademiach z okazji Dnia Niepodległości, Dnia Nowego Stawu, Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie organizowane są jasełka i klasowe wigilie. Nigdy nie pozostajemy obojętni wobec tego, co się wokół dzieje. Uczniowie zbierają pieniądze na leczenie chorych dzieci, pomoc dzieciom z Afryki, podejmujemy akcje w ramach wolontariatu. A o tym co się u nas dzieje opowiada również wiersz naszego ucznia Krzysztofa Głodnickiego.

MOJA SZKOŁA JEST WESOŁA

W malowniczym miasteczku, w żuławskiej krainie
spokojne życie sobie płynie,
więc wycieczkę sobie spraw,
no i odwiedź Nowy Staw.
Zabytkowe tu uliczki,
przedwojenne kamieniczki,
ryneczek ukwiecony,
zawsze pięknie oświetlony.
A „Ołówek”, co dumnie się wznosi,
jak tu będziesz, to też chętnie Cię zaprosi.
Jest to zabytek światowy
o nagrodę walczyć gotowy.
Nieopodal stoi szkoła
imieniem Wincentego Pola,
która pięknie się ogłasza
i w swe progi wszystkich zaprasza.
Jest dużo szkół na świecie
jak wiecie,
ale jest jedna, jedyna,
o której opowieść tą zaczynam.
Nasza szkoła zawsze jest wesoła,
świetni pedagodzy dookoła.
Tytuł „Szkoły z klasą” ma,
w osiągnięciach swoich dzielnie trwa.
Bo my tutaj się uczymy,
no i świetnie się bawimy,
bo czy sport, muzyka czy przyroda
tu zawsze fajna czeka nas przygoda.
Osiągnięcia mamy niemałe:
malujemy, recytujemy i śpiewamy wspaniale.
Konkursy wygrywamy,
wspaniałe nagrody zdobywamy.
My nie tylko się uczymy,
wolontariat też prowadzimy.
W szkolnym kole wolontariusza
znajdzie pomoc każda dusza.
Blogi nauczycielskie i uczniowskie mamy,
na które serdecznie wszystkich zapraszamy.
Jeśli Internet ci nie leży,
gazetka szkolna z pomocą uderzy.
Wszyscy zgodnie oświadczamy,
piękne rzeczy jeszcze mamy.
Jak nie wierzysz to tu wróć,
w Nowym Stawie serce rzuć.
Niech się gościom w nocy śni,
że Polska to MY.