Dyrekcja, Nauczyciele

DYREKCJA
Bojarczuk Tomasz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Brucka Beata – wicedyrektor (klasy 0-III), ed. wczesnoszkolna
Kordek Monika – wicedyrektor (klasy IV-VIII), historia, j.polski