Nauczyciele

DYREKCJA
Bojarczuk Tomasz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Brucka Beata – wicedyrektor (klasy 0-III), ed. wczesnoszkolna
Kordek Monika – wicedyrektor (klasy IV-VII), j. polski
Markiewicz Danuta – wicedyrektor (oddziały gimnazjalne), biologia

NAUCZYCIELE

ul. Gdańska (kl. 0-III)
• Adamczyk Karolina (psycholog)
• Borowska Klaudia (ed. wczesnoszkolna)
• Bychowska Anna (ed. wczesnoszkolna)
• Cieszyńska Irena (ed. wczesnoszkolna)
• Czerniewska Ewa (ed. wczesnoszkolna)
• Eich Katarzyna (ed. wczesnoszkolna)
• Jaszczyńska Bogumiła (ed. wczesnoszkolna)
• Kalinowska Elżbieta (n-l biblioteki)
• Kamińska Anna (ed. wczesnoszkolna)
• Kordek-Sekida Aleksandra (j. angielski)
• Kot Ewa (ed. wczesnoszkolna)
• ks. Wisła Paweł (religia)
• Miśkiewicz Ewa (ed. wczesnoszkolna)
• Natora Stella (ed. wczesnoszkolna)
• Nawrot Irena (n-l wspomagający)
• Przyłożyńska Monika (ed. wczesnoszkolna)
• Siemieniec Anna (ed. wczesnoszkolna)

• Słodkowska-Rogala Diana (ed. wczesnoszkolna)
• Suchcicka Joanna (ed. wczesnoszkolna)
• Szczeciński Marek (wych. fizyczne)
• Szulc Małgorzata (n-l biblioteki)
• Żuk Dorota (n-l świetlicy, logopeda)

ul. Bankowa (kl. IV-VI)
• Adamczyk Karolina (psycholog)
• Babik Anna (j. angielski)
• Czartoryska-Grzmil Izabela (historia, świetlica szkolna)
• Czerwińska Joanna (n-l wspomagający)
• Fura Renata (plastyka, muzyka)
• Gruszka Anna (j. polski)
• Jurczak Iwona (plastyka)
• Kalinowska Elżbieta (n-l biblioteki)
• Kalinowski Waldemar (przyroda)
• Kamińska Anna (religia)
• Kamiński Jacek (wych. fizyczne, technika/zaj. techniczne)
• Kardasz Magdalena (matematyka, informatyka/zaj. komputerowe)
• Kozieł-Pacanek Agnieszka (muzyka, przyroda)
• Lewandowska Marzena (j. polski)
• Matura Mirosława (wych. fizyczne)
• Myszka Wioletta (n-l wspomagający)
• Rudzik-Sawicka Agnieszka (matematyka, informatyka/zaj. komputerowe)
• Sawicka Małgorzata (j. angielski, j. niemiecki)
• Szczeciński Marek (wych. fizyczne)
• Wiatr Maria (n-l świetlicy)
• Wisowska-Różycka Małgorzata (matematyka, informatyka/zaj. komputerowe)
• Wojciechowska Anna (język polski)
• Żuk Dorota (n-l świetlicy, logopeda)

ul. Mickiewicza (kl. VII)
• Fura Renata (plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i techniczne)
• Gałkowski Radosław (wychowanie fizyczne)
• Jędrzejewska Teresa (historia)
• Jurczak Iwona (edukacja dla bezpieczeństwa, technika)
• Kalinowski Waldemar (geografia)
• Kamiński Jacek (wych. fizyczne)
• Kaźmierczak Alicja (wychowanie fizyczne)
• Kot Ewa (wychowanie do życia w rodzinie)
• Łabaj Marta (pedagog szkolny, doradztwo zawodowe)
• Pliszka – Czapp Agnieszka (język polski)
• Polska Agnieszka (matematyka)
• Sawicka Małgorzata (język angielski)
• Socińska Izabela (język polski)
• Szczeciński Marek (wych. fizyczne)
• Szulc Małgorzata (n-l biblioteki)
• Szywała Aleksandra (język niemiecki)
• Wiatr Maria (świetlica szkolna)
• Ścibek Anna (fizyka, informatyka)
• Ulman Magdalena (matematyka, informatyka)
• Warachewicz Monika (geografia, wiedza o społeczeństwie)
• Warzyńska Maria (chemia, biologia)
• Wilkocki Bogusław (język angielski)
• Wisowska-Różycka Małgorzata (matematyka)
• Witkowski Tomasz (religia)
• Wojciechowska Anna (język polski)

Nauczyciele na zwolnieniach
• Piwowar Agata (psycholog, pedagog)
• Słodkowska-Rogala Diana (ed. wczesnoszkolna)
• Stopow-Kubicka Monika (j. angielski)
• Szymanek Aleksandra (n-l wspomagający)