Dyrekcja, Nauczyciele

DYREKCJA
Krystyna Adamkiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Dorota Żuk – wicedyrektor (klasy I-III)
Magdalena Kardasz – wicedyrektor (klasy IV-VIII)

Godziny dostępności nauczycieli