Mały Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od 2013 roku działa Mały Samorząd Uczniowski klas I-III. Spełnia on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów oraz współpracuje z nauczycielami, poszczególnymi klasami, organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi. Poprzez działalność w samorządzie już uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się odpowiedzialności, aktywności pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.

Głównym celem działania MSU jest rozwijanie samorządności uczniów klas I-III oraz zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć. Nabywania umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole. Opiekunami MSU są mgr Katarzyna Eich i mgr Anna Siemieniec.

Przewodniczący MSU: Natalia Taras kl. III B

 Zastępca przewodniczącego: Oliwia Pętal kl. III A

 Zastępca przewodniczącego: Jan Serwin kl. III D

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Włączenie się w organizację imprezy szkolnej dla uczniów klas I – „Pasowanie na ucznia”.

2. Wybór nowego przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.

3. Przygotowanie życzeń dla wszystkich chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia Chłopaka.

4. Wręczenie kwiatów z życzeniami wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

5. Organizacja szkolnej dyskoteki andrzejkowej.

6. Zakup słodkich prezentów i zorganizowanie wizyty św. Mikołaja we wszystkich klasach.

7. Zorganizowanie dyskoteki i poczty walentynkowej.

8. Wręczenie kwiatów z życzeniami wszystkim paniom pracującym w naszej szkole z okazji Dnia Kobiet.
9. Konkursy tematyczne. Uaktualnianie informacji na tablicy ściennej.

10. Inne zadania wynikające z organizacji pracy szkoły.