Mały Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od 2013 roku działa Mały Samorząd Uczniowski klas I-III. Spełnia on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów oraz współpracuje z nauczycielami, poszczególnymi klasami, organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi. Poprzez działalność w samorządzie już uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się odpowiedzialności, aktywności pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.

Głównym celem działania MSU jest rozwijanie samorządności uczniów klas I-III oraz zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć. Nabywania umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole. Opiekunami MSU są panie Anna Siemieniec i Monika Przyłożyńska.

SKŁAD SAMORZĄDU (rok szkolny 2021/2022)

Przewodniczący- Konrad P.- klasa 4b
Zastępca- Karolina T. klasa 2b
Zastępca- Julia S.- klasa 3b

W skład Samorządu Uczniowskiego weszło 26 osób: Xavier Cz.- kl.2a, Daniel S.- kl.2a, Celina S.- kl.2a, Milena S.- kl.2b, Karolina T.- kl.2b, Piotr P.- kl.2b, Alicja B.- kl.2c, Wiktor K.-kl.2c, Paweł K.- kl.2c, Oktawian S.- kl.3a, Natan K.-kl.3a, Pola N.- kl.3a, Maciej S.- kl.3b, Julia S.- kl.3b, Marta B.- kl.3c, Liliana U.- kl.3c, Julia R.- kl.3c, Olivia Sz.- kl.4a, Adrian K.- 4a, Mikołaj B.- kl.4a, Jan K.-kl.4b, Nikola O.- kl.4b, Konrad P.-kl.4b, Dawid I.- kl.4c, Gabrysia P.- kl.4c, Antonina Sz.- kl.4c