Mały Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od 2013 roku działa Mały Samorząd Uczniowski klas I-III. Spełnia on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów oraz współpracuje z nauczycielami, poszczególnymi klasami, organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi. Poprzez działalność w samorządzie już uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się odpowiedzialności, aktywności pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.

Głównym celem działania MSU jest rozwijanie samorządności uczniów klas I-III oraz zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć. Nabywania umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole. Opiekunami MSU są mgr Katarzyna Eich i mgr Anna Siemieniec.

Przewodniczący MSU: Julia Suchcicka kl. II E
Zastępca przewodniczącego: Patrycja Żukowska kl. III B
Zastępca przewodniczącego: Agata Jurkowska kl. II D

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Wręczenie upominków dla uczniów klas I na rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Wybór nowego przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.
3. Przygotowanie życzeń dla wszystkich chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia Chłopaka.
4. Wręczenie kwiatów z życzeniami wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5. Zorganizowanie imprezy szkolnej dla uczniów klas I – „Pasowanie na ucznia”.
6. Organizacja szkolnej dyskoteki andrzejkowej.
7. Zakup słodkich prezentów i zorganizowanie wizyty św. Mikołaja we wszystkich klasach.
8. Zorganizowanie dyskoteki i poczty walentynkowej.
9. Konkursy tematyczne. Uaktualnianie informacji na tablicy ściennej.
10. Inne zadania wynikające z organizacji pracy szkoły.