Mały Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od 2013 roku działa Mały Samorząd Uczniowski klas I-III. Spełnia on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów oraz współpracuje z nauczycielami, poszczególnymi klasami, organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi. Poprzez działalność w samorządzie już uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się odpowiedzialności, aktywności pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.

Głównym celem działania MSU jest rozwijanie samorządności uczniów klas I-III oraz zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć. Nabywania umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole. Opiekunami MSU są …..