Samorząd Uczniowski (kl. IV-VIII)

Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:
Sekretarz:

Opiekunami samorządu uczniowskiego są pani Magdalena Kardasz i pani Izabela Socińska.

Plan działalności Samorządu Uczniowskiego