Samorząd Uczniowski (kl. IV-VIII)

Przewodniczący: Natalia Taras
Zastępca: Maja Ceran, Jakub Skrzypiński
Skarbnik: Wiktoria Gajc
Sekretarz: Jakub Krasnopolski, Lena Sierac, Oliwia Szczecińska, Weronika Watkowska

Opiekunami samorządu uczniowskiego są panie Agnieszka Rudzik-Sawicka i Małgorzata Wisowska-Różycka.