Samorząd Uczniowski (kl. V-VIII)

Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:
Sekretarz:

Opiekunami samorządu uczniowskiego są panie Agnieszka Pliszka-Czapp, Izabela Socińska i Agnieszka Rudzik-Sawicka.

Plan działalności Samorządu Uczniowskiego