WOLONTARIAT

WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, instytucji publicznych.
WOLONTARIUSZEM może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny.
Jeśli jesteś gotów część wolnego czasu poświęcić dla innych – wystarczy 1-2 godziny w tygodniu czy miesiącu.
JAKO WOLONTARIUSZ MOŻESZ np. pomagać dzieciom w lekcjach, pomagać schronisku dla zwierząt, organizować wystawy, wspierać osoby niepełnosprawne, opiekować się roślinami i wiele innych …..

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY W SZKOLNYM KOLE WOLONTARIUSZA!!!
Spotykamy się w środy o godzinie 13.45

WOLONTARIUSZE /na dzień 20 września/:
1. Bernacka Agata VIc
2. Ceran Alicja VIc
3. Kilanowska Karolina VIc
4. Liana Agata VIc
5. Rogala Sandra VIc
6. Simiłowska Karolina VIa
7. Duńczyk Kinga VIc
8. Babciak Julia Va
9. Rafał Sara Va
10. Narloch Paweł Va
11. Ceran Jakub IVb

Opiekun: mgr Ewa Czerniewska

kodeks-etyczny

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA rok szkolny 2016/2017

Cele i założenia

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy;.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
 • nauka samorządności

Zadania

 1. Akcja rekrutacji w szkole /klasy III-VI/.
 2. Promocja SKW wśród uczniów szkoły, poprzez
 • umieszczenie informacji związanych z pomocą innym ludziom;
 • organizacja spotkań uczniów chętnych do pracy w wolontariacie, z osobami pracującym w ośrodkach świadczących pomoc innym, w celu poznania ich roli w placówkach (MOPS, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)
 1. Planowanie całorocznej pracy Klubu.
 2. Spotkania integracyjne – Kodeks etyczny wolontariusza.
 3. Zorganizowanie i realizacja całorocznej współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Jezierniku i Lasowicach Wielkich.
 4. Zorganizowanie i realizacja współpracy z AGAPE w Nowym Stawie.
 5. Włączenie się do organizacji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.
 6. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
 7. Zbiórka słodyczy dla dzieci w okresach świątecznych.
 8. Współpraca wolontariuszy z rodzicami w wykonywaniu zadań.
 9. Podejmowanie zadań dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb placówki i koła.

Zadania do realizacji w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół na prężnie działający Klub Wolontariusza, do którego przystąpiliśmy, przeprowadzony zostanie w okresie od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań.

Zadania konkursu „Szkolny klub wolontariatu”, które będą realizowane w naszej szkole:

 1. Przeprowadzenie pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? /dla nowych członków SKW/.
 2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, wykonanie plakatu.
 3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
 5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.
 6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
 8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.
 9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole ,np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.
 10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

Zadania realizowane w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla Szkolnych Klubów Wolontariatu

Pierwsze zadanie jakie wykonaliśmy w ramach konkursu jeszcze we wrześniu, to prowadzenie akcji propagującej wolontariat przez rozdawanie ulotek o wolontariacie potencjalnym wolontariuszom. Na jednym z pierwszych zajęć przybliżono zgromadzonym uczniom pojęcie „wolontariat”, wszyscy zastanowiliśmy się na czym polega pomaganie i jakie cechy powinna mieć osoba pomagająca innym. Uczniowie, którzy przybyli na spotkanie Szkolnego Klubu Wolontariusza aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wynikiem wspólnej pracy jest plakat/mapa pamięci „Co to jest pomaganie?”

Akcja na rzecz szkół na Wileńszczyźnie „Nie jest kolorowo” ciąg dalszy

Pamiętacie akcję zbierania materiałów papierniczych dla dzieci ze szkół na Wileńszczyźnie w maju 2016 roku? Okazuje się, że byliśmy w organizacji tej akcji świetni. Ze względu na duże zaangażowanie uczniów i koordynatora akcji /opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza Ewa Czerniewska/ zostaliśmy wybrani do uczestnictwa w projekcie, mającym na celu intensyfikację kontaktów między placówkami w Polsce i na Litwie. Nawiązanie kontaktów ze szkołą z rejonu wileńskiego jest możliwe dzięki projektowi pt. Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” organizowanej w Niemenczynie (rejon wileński). Projekt ten przewiduje zrealizowanie sympozjum w Rejonie Wileńskim dla wybranych pomorskich koordynatorów projektu „Nie jest kolorowo”, czyli zbiórki przyborów szkolnych dla polskich uczniów na Wileńszczyźnie. Wśród zaproszonych do wyjazdu koordynatorów znalazła się p.Ewa Czerniewska i w dniach 12 – 16 października weźmie udział w konferencji w Niemenczynie. Poprzez organizację 3-dniowej konferencji uczestnicy będą mogli bezpośrednio spotkać się z adresatami zbiórki przyborów, a także poznać realia polskiego szkolnictwa na Litwie. Spotkania umożliwią zdobycie wiedzy na temat działalności polskich organizacji na Wileńszczyźnie. W programie znajdzie się także czas na wizytację wybranych placówek oraz nawiązanie nowych znajomości, które mogą zaowocować wspólnymi inicjatywami, takimi jak wymiana młodzieży czy uczestnictwo w międzynarodowych konkursach. Zapraszam do oglądania mojej relacji z pobytu w polskich szkołach na Wileńszczyźnie po 16 października! Opiekun SKW Ewa Czerniewska

Światowy Dzień Uśmiechu

Wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza /Sandra Rogala, Agata Bernacka, Karolina Kilanowska/, w ramach obchodów Światowego Dnia Uśmiechu, odwiedziły pensjonariuszy AGAPE w Nowym Stawie. Obdarowywały wszystkich własnoręcznie wykonanymi „buźkami” z załączonymi życzeniami. Nasza wizyta wytworzyła miłą atmosferę i wywołała nie jeden uśmiech na twarzach mieszkańców AGAPE. To spotkanie sprawiło nam wiele satysfakcji.

Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” na Litwie

W ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org projektu pn. Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie (rejon wileński), nauczyciele z pomorskich szkół mieli okazję dowiedzieć się u źródła o realiach funkcjonowania polskich placówek na Wileńszczyźnie, zapoznać się z programem nauczania, a także zwiedzić kilku adresatów zbiórki „Nie jest kolorowo”. Spośród szkół biorących udział w akcji wiosną, wybrano aktywnych koordynatorów do wyjazdu. Wśród 16 wybranych nauczycieli znalazła się Ewa Czerniewska –opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu SP Nr 2.
Projekt jest długoterminowy i ma na celu zainicjowanie nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pedagogami oraz przyszłych inicjatyw po obu stronach granicy, takich jak: wymiana młodzieży, partycypacja we wspólnych projektach, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach itp. Konferencja upłynęła na spotkaniach z dyrektorami lokalnych placówek w rejonie wileńskim. Uczestnicy projektu odwiedzili: Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum w Bujwidzach, Gimnazjum i Żłobek-Przedszkole w Mickunach oraz Gimnazjum w Rukojniach.
Zwiedziliśmy również piękne Wilno oraz w siedzibie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu Rajmunda Klonowskiego znawcy dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dziennikarza i działacza społecznego. Spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat historii i sytuacji polskiej mniejszości na Litwie.
Cała grupa pomorskich koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo”, która uczestniczyła w projekcie wróciła do swoich szkół z bagażem praktycznych informacji dotyczących możliwości współpracy i w niedalekiej przyszłości nasze spotkanie zaowocuje efektami przynoszącymi korzyści zarówno uczniom na Wileńszczyźnie i na Pomorzu. Konferencja została organizowana przez Stowarzyszenie Traugutt.org dzięki dotacji ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenia Odra – Niemen. (Ewa Czerniewska, opiekun SKW, uczestnik konferencji)

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na prężnie działający wolontariat

Kolejnym zadaniem realizowanym przez nas w ramach tego konkursu jest promocja idei wolontariatu przez zorganizowanie przedstawienia. Z dużą przyjemnością przygotowaliśmy przedstawienie kukiełkowe “Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych”. Przy organizacji tego przedsięwzięcia bardzo dobrze się bawiliśmy. Pierwsze prezentacje przedstawienia odbyły się w klasach 0-1. Następne wystąpienia planujemy w AGAPE oraz ośrodku w Jezierniku i Lasowicach Wielkich.

Świąteczna wizyta wolontariuszy w AGAPE w Nowym Stawie

Dnia 15 grudnia 2016 ro9ku wolontariusze SKW kolejny raz odwiedzili AGAPE w Nowym Stawie. Spotkanie miało charakter świąteczny. Wolontariusze zaprezentowali teatrzyk kukiełkowy “Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych” . Następnie wspólnie z pensjonariuszami śpiewali kolędy. Na zakończenie złożyli życzenia świąteczne i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. Nasze występy bardzo się 2wszystkim podobały i otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne spotkanie. Z tego zaproszenia na pewno skorzystamy!

Świąteczna wizyta w Jezierniku

19 grudnia wolontariusze SKW wybrali się w odwiedziny do zaprzyjaźnionego ośrodka w Jezierniku. Jak przystało na wizytę świąteczną zawieźliśmy prezenty czyli słodycze pochodzące ze zbiórki w naszej szkole. Pokazaliśmy też przedstawienie kukiełkowe “Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych” . Dzieci były bardzo zainteresowane pacynkami i chętnie się z nami nimi bawiły. Każde dziecko otrzymał też prezent indywidualny – własnoręcznie wykonane z masy solnej ozdoby choinkowe. Na zakończenie wszyscy zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek.

Nowe kontakty SKW – pierwsza wizyta w ośrodku w Lasowicach Wielkich

20 grudnia mieliśmy przyjemność gościć po raz pierwszy, na zaproszenie pani Dyrektor Beaty Zawadzkiej, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Lasowicach Wielkich. Oczywiście pojechaliśmy z prezentami świątecznymi i naszym przedstawieniem kukiełkowym “Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych” . Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, poznaliśmy dzieci, które przyjeżdżają do ośrodka uczyć się i spędzać przyjemnie czas oraz ich wychowawców. Było nam bardzo miło, gdy zostaliśmy obdarowani upominkami świątecznymi. Wykonane przez nas ozdoby osobiście zawiesiliśmy na choince stojącej w holu ośrodka. Na zakończenie wizyty, wzięliśmy udział w uroczystości urodzinowej. Troje dzieci obchodziło swoje urodziny, więc były torty i dmuchanie świeczek. Bardzo nam smakowało! Zostaliśmy zaproszeni na kolejną wizytę, zapewne z zaproszenia skorzystamy.