Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 28.04.2016 r. na terenie Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym organizatorem eliminacji była ZSP Szkoła Podstawowa nr 2.
W eliminacjach uczestniczyło 6 szkól podstawowych i 6 gimnazjów z powiatu malborskiego. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

Klasyfikacja końcowa – szkoły podstawowe
I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Malborku Szkoła Podstawowa nr 2 w składzie:
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie (Julia Jurgielewicz, Wiktoria Pętal, Tadeusz Grzmil, Miłosz Damaske)
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Klasyfikacja końcowa – gimnazjum
I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Malborku Gimnazjum nr 2 w składzie:
II miejsce – Zespół Szkół w Lichnowach
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie (Jakub Babciak, Jakub Kruk, Michał Konefał, Klaudia Brylowska).