ZEBRANIA

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ulica Gdańska

godz. 16.00

ulica Bankowa

godz. 16 – kl. V-VI

godz. 17 – kl. VII-VIII

10 września 2019 11 września 2019
5 listopada 2019 6 listopada 2019
17 grudnia 2019 18 grudnia 2019
17 marca 2020 18 marca 2020
19 maja 2020 20 maja 2020