ZEBRANIA

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ul. Gdańska ul. Bankowa
września 2023r. września 2023r.
listopada 2023r. listopada 2023r.
grudnia 2023r. grudnia 2023r.
marca 2024r. marca 2024r.
maja 2024r.maja 2024r.