BIBLIOTEKA

naglowek-biblioteka

Godziny otwarcia bibliotek (2023/2024)

ul. Gdańskaul. Bankowa
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

  1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie  i pracownicy szkoły.
  2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować maseczki, płyn dezynfekujący.
  3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść trzy osoby (z zachowaniem  odpowiedniego dystansu).  W przypadku większej liczby osób, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości od siebie.
  4. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do zwrotu/wypożyczenia książek.
  5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  6. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru, komputerów.  Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami i korzystania ze zbiorów na miejscu.
  7. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych   i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
  8. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.

Rok szkolny 2016/2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

6 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem ogólnym Programu jest: Wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce. Program przewiduje podjęcie działań w ramach trzech priorytetów:
Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020.
Priorytet 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Nasza szkoła, po złożeniu wniosku, została zakwalifikowana do programu. Realizując priorytet trzeci na półkach naszych bibliotek pojawiły się nowości. Oto niektóre z nich:

Nowości – cz. II

Nowości – cz. III i IV

W trakcie roku szkolnego 2016/2017 realizowane były różnorodne projekty czytelnicze oraz odbywały się akcje promujące czytanie.