KONTAKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie

klasy 0-III
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wincentego Pola
ul. Gdańska 53
82-230 Nowy Staw
tel./fax 055-271-56-40
e-mail: sekretariat_gdanska@zspnowystaw.pl

klasy IV-VIII
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wincentego Pola
ul. Bankowa 2
82-230 Nowy Staw
tel./fax 055-271-51-44
e-mail: sekretariat@zspnowystaw.pl