STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki działa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie od września 2009 roku. Jego celem jest między innymi:

 • dbałość o wysoki poziom nauczania dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • działania na rzecz wyrównania szans dzieci uczących się w małych miejscowościach,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć pozalekcyjnych i różnych form wypoczynku,
 • wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
 • współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy.

Stowarzyszenie stara się pozyskać środki finansowe na realizację tworzonych projektów i zadań publicznych. Dotychczas korzystało ze środków w ramach realizacji zadań publicznych w następujących przedsięwzięciach:

 • W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia gimnastyki korekcyjnej, Korygujemy wady postawy.
 • Przyrodnicza akademia filmowa.
 • Zaczytaj się – zajęcia biblioterapii.
 • Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej.
 • Chcesz być zdrowy – pływaj.
 • Na deskach szkolnego teatru.
 • Zdrowo i bezpiecznie nad wodą.
 • Mędrca, szkiełko i oko.

Ponadto członkowie organizacji co roku przed Świętami Bożego Narodzenia organizują akcje charytatywne pod hasłem “Mikołaj dla wszystkich”. Zebrane fundusze przeznaczane są na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin potrzebujących.