RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY – Magdalena Sosińska (tel. 733 577 059)
ZASTĘPCA – Robert Jurczak
PROTOKOLANT – Magdalena Ressel
SKARBNIK – Emila Karolczyk

e-mail: radarodzicow@zspnowystaw.pl

Profil na Facebook’u

TERMIN KOLEJNEGO ZEBRANIA:

9.01.2017 w poniedziałek, godz. 16.00 – SP nr 2, ul. Bankowa 2

Zgodnie z Art. 16 Rozdziału IV (Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców) Regulaminu Rady Rodziców zostało powołane 5 os Prezydium, w którego skład wchodzą:

  • Magdalena Sosińska
  • Robert Jurczak
  • Emila Karolczyk
  • Joanna Okupna
  • Przemysław Suchcicki

RR podejmuje decyzje zwykłą większością głosów 50%+1 głos.

Drodzy Rodzice,
wg uchwały Rady Rodziców składka na ten rok szkolny wynosi odpowiednio: min 30 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na drugie, 0 zł na trzecie i kolejne. Wpłaty można dokonać w sekretariatach obu szkół lub bezpośrednio na nasze konto bankowe:
39 8304 0005 0000 1108 2000 0010
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie
ul. Gdańska 53
82-230 Nowy Staw
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.
Serdecznie z góry dziękujemy.