Najmłodsi z wizytą w Bibliotece Miejskiej

Najmłodsi z wizytą w Bibliotece Miejskiej

14 i 15 listopada uczniowie grup 0 „A” i 0 „B” po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. Zajęcia odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Nowym Stawie. „Zerówkowicze” zwiedzili pomieszczenia biblioteki i dowiedzieli się, w jaki sposób można zostać jej czytelnikiem. Ponadto uczestniczyli w zajęciach na temat stolicy Polski- Warszawy. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są najważniejsze miejsca oraz zabytki naszej stolicy, a także utrwalili wiadomości na temat naszych symboli i barw narodowych. Na zakończenie zajęć, dziękując paniom bibliotekarkom, dzieci obiecały korzystać z księgozbiorów naszej miejskiej biblioteki wspólnie ze swoimi rodzicami.