Święto Pieczonego Ziemniaka w 3a

Święto Pieczonego Ziemniaka w 3a

Jedną z tradycji polskiej wsi i małych miasteczek na zakończenie wykopków, zawsze były rozpalane ogniska z pieczonym ziemniakiem, połączone ze śpiewem i wspólną zabawą. Klasa 3a wraz z rodzicami hołdując owej tradycji stała się organizatorem święta z ziemniakiem w roli głównej. Ognisko odbyło się w szkolnym ogrodzie na Ptasim Osiedlu przy ul. Wiejskiej. Uczniowie skandowali:
“Święto dziś ziemniaka mamy,
Tak więc wszystkich zapraszamy.
Na konkursy i zawody,
Na zagadki i podchody.”

Podczas ogniska uczniowie i rodzice zaangażowali się w tworzenie Bajki “O królu Ziemniaku”, rozwiązywali quizy Prawda-Fałsz, snuły się opowieści “Jak to dawniej w szkole było”. Pieczone ziemniaki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rodzice na Święto Pieczonego Ziemniaka przygotowali tort niespodziankę. Niestety czas wspólnej zabawy, śpiewów przy ognisku dobiegł końca. Mamy nadzieję, że za rok znowu będziemy mogli świętować na Ptasim Osiedlu.