Dobroć jest w naszych sercach – wyniki konkursu plastycznego

Dobroć jest w naszych sercach – wyniki konkursu plastycznego

Na początku marca w szkole przy ulicy Gdańskiej został ogłoszony konkurs plastyczny „Dobroć jest w naszych sercach”.
Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac dzieci oraz rodziców. Na wszystkich pracach został pokazany aspekt ludzkiej dobroci – dobroć serca w naszym codziennym życiu oraz dobroć serca w sytuacjach wyjątkowych (pomoc Ukrainie). Podczas konkursu zostały także zebrane pieniążki, które zostaną przekazane wybranej rodzinie z Ukrainy.

Decyzją Komisji Konkursowej w składzie: Pani Beata Brucka oraz Pani Maryla Wiatr I miejsca zostały przyznane:

W kategorii „ Prace dzieci klas 0-IV”

I MIEJSCE:

Weronika Rędzio – grupa 0„A”
Oliwia Świtalska – klasa 1A
Paweł Kowalski – klasa 2C
Maciej Suchcicki – klasa 3C
Michalina Ulanowska – klasa 4B

W kategorii – Prace rodziców:

I MIEJSCE:

Pani Lucyna Herstowska
Pani Joanna Ulanowska
Pani Sabina Stankiewicz

Wszystkie pozostałe prace plastyczne otrzymały wyróżnienie!!! GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM!!!

Mały Samorząd Uczniowski dziękuje bardzo wszystkim rodzicom i dzieciom za udział w konkursie oraz duże wsparcie finansowe.

Dziękujemy także za udział w zbiórce „Dzieci – dzieciom” i wszystkie ofiarowane produkty i pomoce plastyczne.

Nasi uczniowie oraz rodzice mają ogromne serca !!!