Zajęcia dodatkowe – koło informatyczne (ul. Bankowa)