Święto Pieczonego Ziemniaka w klasie 1a (30 września)