Ogólnopolska akcja “Szkoła do hymnu 2022”

Ogólnopolska akcja “Szkoła do hymnu 2022”

“Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki, która rozpoczęła się przed czterema laty. Nasza szkoła także i w tym roku wzięła udział w uroczystości wspólnego zaśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy nie tylko poprzez śpiew; w wielu miejscach naszej szkoły widoczne były symbole narodowe. Pojawiły się dekoracje, flagi państwowe, gazetki tematyczne i kotyliony niepodległościowe.
Organizator (Zespół do Spraw Promocji Szkoły) bardzo gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia za zaangażowanie w tę jakże ważną lekcję patriotyzmu.