“Na ratunek dzieciom z Rogu Afryki” – projekt edukacyjny

“Na ratunek dzieciom z Rogu Afryki” – projekt edukacyjny

W okresie grudzień 2022 – marzec 2023, w naszej szkole był realizowany projekt „Na ratunek dzieciom z Rogu Afryki” pod patronatem UNICEF-u, światowej organizacji działającej na rzecz dzieci.
Zespół nauczycieli rozpoczął działania projektowe od akcji promocyjnej w szkole i na stronie internetowej placówki. Na korytarzach zawisły plakaty informujące o akcji. Na podstawie scenariuszy udostępnionych przez organizację, uczniowie na lekcjach wychowawczych omawiali trudną sytuację państw w Rogu Afryki, zastanawiali się nad przyczynami kryzysu humanitarnego i jak mogą temu zaradzić. W tym celu obejrzeli filmik o sytuacji dzieci w Rogu Afryki oraz o działaniach pomocowych UNICEF-u. W klasach starszych uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne, plakaty, które zamieścili w swoich klasach. Z kolei w młodszych klasach, uczniowie rozmawiali o Konwencji o Prawach Dziecka, o czynnikach potrzebnych do ich rozwoju i życia. Uznając, że pełnowartościowe jedzenie jest ważne dla ich rozwoju, w kilku klasach uczniowie wykonali „zdrowe talerze”. Jedna z klas ponadto zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Z okazji Walentynek Mały Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował dyskotekę. Były konkursy, zabawy, a w przerwie uczniowie, mogli zakupić słodkości, ciasta i napoje. Na początku marca br. Samorząd Uczniowski przeprowadził loterię fantową. Kupując los, można było wylosować zabawki, słodycze, książki i przybory szkolne itp. Uczniowie pod opieką nauczycieli, zaangażowali się w zbiórkę fantów i przeprowadzenie loterii. W organizacji dyskoteki i loterii pomogli rodzice i nauczyciele. Łącznie zebrano kwotę 1945 zł. i następnie dokonano wpłaty na konto UNICEF-u. Organizatorzy byli mile zaskoczeni dużym zaangażowaniem w realizację projektu całej społeczności szkolnej oraz otwartością serc. Razem możemy więcej!
Koordynatorem akcji była p. Marta Łabaj.
Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanym w projekt – Uczniom, Nauczycielom, w tym opiekunom Samorządów Uczniowskich oraz Rodzicom.