AKTYWNI BŁĘKITNI – SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE

AKTYWNI BŁĘKITNI – SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE

18 stycznia 2024 roku uczniowie naszej szkoły (klasa 6c, 8a i członkowie koła geograficznego) wzięli udział w pokazach ratownictwa wodnego na terenie Kąpieliska Miejskiego w Malborku. Ćwiczenia były prowadzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Głównym tematem akcji było podejmowanie osoby poszkodowanej po zarwaniu lodu na rzece Nogat przy użyciu sań lodowych. Ćwiczenia były poprzedzone pogadanką, która odbyła się dwa dni wcześniej tj. 16.01.1024. Strażacy zapoznali uczniów z warunkami prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych podczas zdarzeń na zalodzonych zbiornikach oraz z występującymi podczas nich zagrożeniami.
Przedsięwzięcie było zorganizowane w ramach Programu Wód Polskich pt. Aktywni Błękitni.

W ramach tego samego programu uczniowie z koła geograficznego przygotowali lekcje dla klasy 6c, 6b i 5a . Tematem były eksperymenty wodne. Pokazano podwodny wulkan, zaczarowane jajka, tańczące krople oleju i wiele innych. W klasach 7 w ramach lekcji geografii zrealizowano zajęcia na temat STOP BETONOZIE. Na podstawie prac uczniów (hasła) wykonano gazetkę ścienną.
Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do wyrobienia podstawowych, poprawnych nawyków wykorzystania wody oraz do pozyskania wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie woda.