Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne

Rok szkolny 2020/2021 – w trakcie aktualizacji

KLASY 1-3

Klasa 1      
Klasa 2      
Klasa 3     ANEKS
J. angielski – zaktualizowane Kl. 1-3    
Religia Kl. 1 Kl. 2  Kl. 3

KLASY 4-8

Przedmiot Nauczyciel klasa klasa klasa klasa klasa
J. polski M. Lewandowska – zaktualizowane       Kl. 7b,c,d kl.8c
J. polski I. Socińska – zaktualizowane kl. 4c kl. 5b kl. 6a,b    
J. polski A. Gruszka   Kl. 5   Kl. 7  
J. polski A. Pliszka-Czapp – zaktualizowane   Kl. 5a kl. 6e Kl. 7a,e  
J. polski A. Wojciechowska – zaktualizowane kl. 4a,b        
Matematyka A. Rudzik-Sawicka   Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7  
Matematyka M. Kardasz – zaktualizowane     Kl. 6c Kl. 7c,d kl. 8b
Matematyka M. Wisowska-Różycka – zaktualizowane kl. 4c   kl. 6b,e kl. 7b,e   
Matematyka A. Polska kl. 4a,b        kl. 8a
J. angielski M. Sawicka – zaktualizowane   kl. 5a kl. 6d,e kl. 7b,c,d kl. 8a
J. angielski B. Wilkocki – zaktualizowane     kl. 4a, 5b, 6-8    
J. angielski A. Kordek-Sekida – zaktualizowane kl. 4b,c        
Historia M. Kordek          
Historia R. Kuziemkowski – zaktualizowane     kl. 6 kl. 7 kl. 8
Historia A. Szywała – zaktualizowane kl. 4 kl. 5      
Przyroda W. Kalinowski – zaktualizowane Kl. 4        
Geografia W. Kalinowski / M. Warachewicz – zakt.   kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8
Biologia M. Warzyńska ogólne  kl. 5 kl. 6  kl. 7 kl. 8 
Biologia A. Kozieł-Pacanek     kl. 6 kl. 7  
Chemia M. Warzyńska       Kl. 7 kl. 8
Fizyka A. Ścibek – aktualne       kl. 7 kl. 8
Informatyka M. Kardasz – zaktualizowane     kl. 6 kl. 7 kl. 8
Informatyka   A. Rudzik-Sawicka       Kl. 7a  
Informatyka A. Ścibek – zaktualizowane kl. 4b,c kl. 5b   kl.  7a,e  
Informatyka M. Wisowska-Różycka – zaktualizowane   kl. 5a  kl. 6b,e    
Informatyka A. Polska kl. 4a,b kl. 5a,d,e      
Muzyka A. Kozieł-Pacanek kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7  
Muzyka R. Fura – zaktualizowane   kl. 5a,b    kl. 7c   
Plastyka I. Jurczak – zaktualizowane kl. 4-7        
Technika J. Kamiński – zaktualizowane kl. 4 kl. 5 kl. 6    
WOS M. Warachewicz         kl. 8
EdB I. Jurczak – zaktualizowane         kl. 8
J. niemiecki A. Szywała – zaktualizowane       Kl. 7-8   
Wychowanie fizyczne R.Gałkowski / J.Kamiński / A.Kaźmierczak / M.Matura / M.Szczeciński – aktualne kl. 4-8        
Religia T. Witkowski          
Religia D. Świderski