Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne

Rok szkolny 2019/2020 – w trakcie aktualizacji

KLASY 1-3

Klasa 1        
Klasa 2        
Klasa 3  ANEKS
J. angielski Kl. 1-3
Religia Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3
KLASY 4-8
J. polski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 kl. 8
J. angielski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 kl. 8 PSO ogólne (M. Sawicka)
Matematyka (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Matematyka Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 kl. 8
Historia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7  
Przyroda Kl. 4 Kl. 6
Geografia kl. 5

kl. 5 (MW)

Kl. 7

kl. 7 (MW)

kl. 8

kl. 8 (MW)

Fizyka Kl. 7  
Chemia Kl. 7  
Biologia kl. 5 Kl. 7    Przedmiotowe zasady oceniania
Muzyka Kl. 4 (AKP) Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7
Plastyka Kl. 4-6 (IJ) Kl. 7 (IJ)  
Informatyka Kl. 4 kl. 5 Kl. 7 kl. 8
Informatyka (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 4
WOS kl. 8
Technika Kl. 4-6 Kl. 7  
J. niemiecki Kl. 5-6 Kl. 7-8  
Wychowanie fizyczne Kl. 4-6 Kl. 7  
Religia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7