Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne

Klasa 1        
Klasa 2        
Klasa 3  ANEKS
J. angielski Kl. 1-3
Religia Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3
J. polski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
J. angielski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 PSO ogólne (M. Sawicka)
PSO ogólne (M. Stopow-Kubicka)
Matematyka (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 4 Kl. 5
Matematyka Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Historia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6  PSO ogólne (M. Kordek)
Przyroda Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Muzyka Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Plastyka Kl. 4-6
Zaj. komputerowe (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Zaj. komputerowe Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Zaj. techniczne Kl. 4-6
J. niemiecki Kl. 5-6
Wychowanie fizyczne Kl. 4-6
Religia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6