Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne

Rok szkolny 2021/2022 – w trakcie aktualizacji

KLASY 1-3

Klasa 1      
Klasa 2      
Klasa 3     ANEKS
J. angielski Kl. 1-3    
Religia Kl. 1 Kl. 2  Kl. 3

KLASY 4-8

Przedmiot Nauczyciel klasa klasa klasa klasa klasa
J. polski M. Lewandowska – zaktualizowane kl. 4c       kl.8b,c,d
J. polski I. Socińska   kl. 5 kl. 6    
J. polski A. Gruszka   Kl. 5   Kl. 7  
J. polski A. Pliszka-Czapp – zaktualizowane   Kl. 5a kl. 6a Kl. 7e kl. 8a,e
J. polski A. Wojciechowska          
Matematyka A. Rudzik-Sawicka – zaktualizowane kl. 4b,c     Kl. 7a,d Kl. 8a
Matematyka M. Kardasz – zaktualizowane kl. 4     Kl. 7c kl. 8c,d
Matematyka M. Wisowska-Różycka kl. 4c   kl. 6b,e kl. 7b,e   
Matematyka A. Polska – zaktualizowane   kl. 5a,b  kl. 6a,b     
J. angielski M. Sawicka – zaktualizowane kl. 4c   kl. 6a kl. 7b,d,e kl. 8b,c,d
J. angielski B. Wilkocki     kl. 4, 5, 6-8    
J. angielski M. Stopow-Kubicka – zaktualizowane kl. 4a        
Historia M. Kordek          
Historia R. Kuziemkowski     kl. 6 kl. 7 kl. 8
Historia A. Szywała – zaktualizowane   kl. 5      
Przyroda A. Kozieł-Pacanek – zaktualizowane Kl. 4        
Geografia M. Warachewicz – zaktualizowane   kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8
Biologia M. Warzyńska ogólne  kl. 5 kl. 6  kl. 7 kl. 8 
Biologia A. Kozieł-Pacanek – zaktualizowane    kl. 5   kl. 7 kl. 8
Biologia M. Warachewicz – zaktualizowane   kl. 5b,c kl. 6a,b kl. 7d  
Chemia M. Warzyńska       Kl. 7 kl. 8
Fizyka A. Ścibek – aktualne       kl. 7 kl. 8
Informatyka M. Kardasz – zaktualizowane   kl. 5   kl. 7 kl. 8
Informatyka   A. Rudzik-Sawicka – zaktualizowane kl. 4a,b,c        
Informatyka A. Ścibek – zaktualizowane   kl. 5b kl. 6b   kl. 8a,e
Informatyka M. Wisowska-Różycka   kl. 5a  kl. 6b,e    
Informatyka A. Polska – zaktualizowane   kl. 5a    kl. 7a,d  
Muzyka A. Kozieł-Pacanek – zaktualizowane kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7  
             
Plastyka I. Jurczak kl. 4-7        
Technika J. Kamiński kl. 4 kl. 5 kl. 6    
WOS I. Czartoryska-Grzmil – zaktualizowane         kl. 8
EdB I. Jurczak         kl. 8
J. niemiecki A. Szywała – zaktualizowane       Kl. 7-8   
Wychowanie fizyczne R.Gałkowski / J.Kamiński / A.Kaźmierczak / M.Matura / M.Szczeciński – aktualne kl. 4-8        
Religia T. Witkowski          
Religia D. Świderski