Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne

W trakcie aktualizacji

KLASY 1-3

Klasa 1        
Klasa 2        
Klasa 3  ANEKS
J. angielski Kl. 1-3
Religia Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3
KLASY 4-7
J. polski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7
J. angielski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 PSO ogólne (M. Sawicka)
Matematyka (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Matematyka Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7
Historia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7
Przyroda Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
Geografia Kl. 7
Fizyka Kl. 7
Chemia Kl. 7
Biologia Kl. 7  Przedmiotowe zasady oceniania
Muzyka Kl. 4 (AKP)

KL. 4 (RF)

Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7
Plastyka Kl. 4-6 (IJ)

KL. 4 (RF)

Kl. 7 (IJ)

Kl. 7 (RF)

Informatyka Kl. 4 Kl. 7
Informatyka (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 4
Zaj. komputerowe (A. Rudzik-Sawicka) Kl. 5 Kl. 6
Zaj. komputerowe Kl. 5 Kl. 6
Technika Kl. 4 (RF) Kl. 7
Zaj. techniczne Kl. 5-6
J. niemiecki Kl. 5  Kl. 6 Kl. 7
Wychowanie fizyczne Kl. 4-6 Kl. 7
Religia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7