Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne

Rok szkolny 2019/2020 – w trakcie aktualizacji

KLASY 1-3

Klasa 1      
Klasa 2      
Klasa 3     ANEKS
J. angielski Kl. 1-3    
Religia Kl. 1 Kl. 2  Kl. 3

KLASY 4-8

Przedmiot Nauczyciel klasa klasa klasa klasa klasa
J. polski M. Lewandowska     kl. 6 Kl. 7c  
J. polski I. Socińska kl. 4b kl. 5a,b     kl. 8c
J. polski A. Gruszka   Kl. 5   Kl. 7  
J. polski A. Pliszka-Czapp kl. 4a Kl. 5 kl. 6 Kl. 7 kl. 8
Matematyka A. Rudzik-Sawicka   Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7  
Matematyka M. Kardasz   Kl. 5c Kl. 6 Kl. 7  
Matematyka M. Wisowska-Różycka   kl. 5b,e kl. 6b,e    
Matematyka A. Polska kl. 4a,b        kl. 8a
Matematyka M. Ulman   kl. 5d     kl. 8d,c
J. angielski M. Sawicka   kl. 5d,e kl. 6b,c,d kl. 7a  
J. angielski B. Wilkocki     kl. 6-8    
J. angielski M. Makowski kl. 4a,b kl. 5a,b,c kl. 6a,e kl. 7b  
Historia I. Czartoryska-Grzmil kl. 4 kl. 5 kl. 6    
Historia R. Kuziemkowski       kl. 7 kl. 8
Przyroda W. Kalinowski Kl. 4        
Geografia W. Kalinowski / M. Warachewicz   kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8
Biologia D. Markiewicz / M. Warzyńska ogólne  kl. 5 kl. 6  kl. 7 kl. 8 
Biologia (indyw.) A. Kozieł-Pacanek     kl. 6 kl. 7  
Chemia D. Markiewicz / M. Warzyńska       Kl. 7 kl. 8
Fizyka A. Ścibek       kl. 7 kl. 8
Informatyka M. Kardasz   kl. 5c      
Informatyka   A. Rudzik-Sawicka       Kl. 7a  
Informatyka A. Ścibek     kl. 6b,c,d,e   kl. 8a
Informatyka M. Wisowska-Różycka   kl. 5b      
Informatyka A. Polska kl. 4a,b kl. 5a,d,e      
Informatyka M. Ulman     kl. 6a kl. 7b kl. 8b,c
Muzyka A. Kozieł-Pacanek kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7  
Plastyka I. Jurczak / R. Fura   kl. 5-6      
Technika R. Fura / I. Jurczak   kl. 5 kl. 6    
WOS M. Warachewicz         kl. 8
EdB I. Jurczak         kl. 8
J. niemiecki M. Sawicka / A. Szywała   Kl. 5-6   Kl. 7-8   
Wychowanie fizyczne R.Gałkowski / J.Kamiński / A.Kaźmierczak / M.Matura / M.Szczeciński kl. 4-8        
Religia            
J. polski Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 kl. 8
Matematyka       Kl. 7 kl. 8
Plastyka Kl. 4-6 (IJ)     Kl. 7 (IJ)  
Informatyka Kl. 4 kl. 5   Kl. 7 kl. 8
Technika Kl. 4-6     Kl. 7  
Religia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7