Wykaz podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM STAWIE

KLASY 0-III

Wychowanie przedszkolne/Edukacja wczesnoszkolna

Gr. 0 – (zakup we własnym zakresie)
„Trampolina – Zanim zostaniesz uczniem” – PWN 2016

Kl. I – (podręczniki darmowe)
„Nasz Elementarz” – podręcznik do szkoły podstawowej. M. Lorek, B. Ochmańska, L. Woliman. MEN 2014
– część 1, 2, 3, 4.
„Moje ćwiczenia” – ćwiczenia zintegrowane do klasy I. J. Faliszewska, E. Dulemba, G. Lech, I. Perlicka, A. Ziewiecka. MAC Edukacja

Kl. II – (podręczniki darmowe)
„Nasza szkoła” – kl. 2, „Nasza szkoła matematyka” kl. 2. M. Lorek, M. Zatorska, A. Ludowa. MEN 2015r.
„Moje ćwiczenia” kl. 2, „Moje ćwiczenia matematyka” kl. 2. MAC Edukacja E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A Ziewiecka, I. Parlicka.

Kl. III – (podręczniki darmowe)
„Nasza szkoła” – kl. 3, „Nasza szkoła matematyka” kl. 3. M. Lorek, M. Zatorska, A. Ludwa. MEN 2016r.
„Moje ćwiczenia” kl. 3, „Moje ćwiczenia matematyka” kl. 3. MAC Edukacja E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A Ziewiecka, A. Opala, I. Parlicka.

Język angielski

Gr. 0 – (zakup we własnym zakresie)
„Happy Campers” – język angielski P. Acosta,A. Padron. Macmillan Edukation

Kl. I – (podręczniki darmowe)
„Tiger 1” (wersja wieloletnia) – podręcznik i ćwiczenia. Carol. Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro. Macmillan Education.

Kl. II – (podręczniki darmowe)
„Tiger 2” (wersja wieloletnia) – podręcznik i ćwiczenia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro. Macmillan Education

Kl. III – (podręczniki darmowe)
„Tiger 3” (wersja wieloletnia) – podręcznik i ćwiczenia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro. Macmillan Education

Religia

Kl. I – (zakup we własnym zakresie)
„Żyjemy w Bożym świecie” Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak; Wyd. Jedność

Kl.II – (zakup we własnym zakresie)
„Idziemy do Jezusa” (podręcznik, ćwiczenia) T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek; Wyd.Jedność

Kl. III – (zakup we własnym zakresie)
„Przyjmujemy Pana Jezusa” (podręcznik, ćwiczenia) Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak; Wyd. Święty Wojciech

KLASY IV – VI

KLASY IV – Podręczniki dotowane
Religia: „Miejsca pełne BOGActw” + ćwiczenia – wydawnictwo „Jedność” – we własnym zakresie kupują rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii.

KLASY V – Podręczniki dotowane
Religia: „Spotkania uBOGAcające” + ćwiczenia – wydawnictwo „Jedność” – we własnym zakresie kupują rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii.
Język niemiecki (zakup we własnym zakresie)
„Mach mit”1 (podręcznik i ćwiczenia do klasy IV) H. Wachowska, M. Materniak; Wydawnictwo Szkolne PWN

KLASY VI
Język polski
„Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 6 szkoły podstawowej” – Wyd. NOWA ERA,2014 –A. Klimowicz, + ćwiczenia
Język angielski
“Discover English 3”+ ćwiczenia; I. Hearn; J. Wildman; Wyd. PEARSON
Język niemiecki
„Mach mit”1 (podręcznik i ćwiczenia do klasy IV) H. Wachowska, M. Materniak; Wydawnictwo Szkolne PWN (KLASA VI KONTYNUUJE PODRĘCZNIK Z KLASY V)
Przyroda
„Przyrodo witaj” kl. VI, E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson ;wyd. WSiP + ćwiczenia
Matematyka
„Matematyka z kluczem” część I i II + ćwiczenia część I i II, M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska; Wydawnictwo Nowa Era
Historia
„Klucz do historii – podręcznik do historii i społeczeństwa klasa VI”; W. Kalwat, M. Lis; Wyd. WSiP
Plastyka
„Plastyka. Lubię tworzyć.” Podręcznik klasa 6 + ćwiczenia; W. Sygut, M. Kwiecień; Wyd. MAC Edukacja
Muzyka
„Muzyczny świat-podręcznik dla klasy 6”; T. Wójcik; Wyd. MAC Edukacja
Zajęcia komputerowe
Kl. VI – KONTYNUACJA PODRĘCZNIKA Z KLASY V “Lubię to!” Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych 4-6; M.Kęska; Wyd. Nowa Era
Zajęcia techniczne
Podręcznik „Część techniczna”; U. Białka; Wyd. Pedagogiczne OPERON
Religia
„Wierzę w Kościół” podręcznik +ćwiczenia; Wyd. Święty Wojciech