Wieści z Ptasiego Osiedla

Wieści z Ptasiego Osiedla

Słynne powiedzenie uznanego pedagoga Jana Amos’a Komeńskiego „Uczmy dzieci z dębów, buków i grabów” przyświeca naszej pracy pedagogicznej każdego dnia.
Inicjatywa budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej zrodziła się podczas opracowania i realizacji projektu „Między nami, a zwierzętami”, kiedy to projekt został uznany za laureata w województwie pomorskim. Postanowiłyśmy kontynuować działania związane z poznawaniem przyrody i w różnorodnych ekosystemach, z uświadamianiem uczniom i rodzicom jak ważne jest działanie proekologiczne.
W naszej szkole szereg działań ukierunkowanych jest na bezpośredni kontakt z przyrodą. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich i powiatowych konkursach przyrodniczych oraz miejscowych akcjach proekologicznych. Już od najmłodszych lat zapoznajemy dzieci z otaczającym je światem przyrody.
Z uwagi na usytuowanie szkolnego ogrodu z sadem w bezpośrednim sąsiedztwie pól i łąk, bogatego w różnorodny zasób roślinności, tworzymy dla dzieci szlak spacerowy w postaci kącików edukacyjno-przyrodniczych. Mamy również w zamiarze wygospodarowanie miejsca do aktywnego odpoczynku i prowadzenia doświadczeń oraz obserwacji przyrodniczych.
Projekt ścieżki opracowany został tak, aby dzieci mogły z niego korzystać o każdej porze roku i przy tej okazji poznawały i obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. W ogrodzie powstaną miejsca zwane “stacjami”. Każda stacja jest miejscem do obserwacji, przeżywania, działania i doświadczania. Warsztaty w terenie nie tylko urozmaicą szkolną codzienność i pozwolą pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim uzupełnią realizację podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Stworzenie możliwości bezpośredniego obcowania z przyrodą pozwoli na praktyczną naukę przyrody i ekologii poprzez ukazywanie walorów przyrodniczych przybliżając jednocześnie naturalne piękno ziemi żuławskiej. Zajęcia prowadzone na ścieżce ułatwią pogłębianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat.
W związku z brakiem podobnego obiektu w najbliższym środowisku, ze ścieżki korzystać będą mogli również uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjum zlokalizowanego na terenie gminy.
W wyniku realizacji projektu powstanie 9 przystanków tematycznych połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi. Rozmieszczenie poszczególnych stacji zostało zaplanowane w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać teren ogrodu.

Przystanki tematyczne będą dotyczyć następujących zagadnień:
1. Stacja informacyjna- miejsce z tablicą, z zasadami zachowania się na ścieżce, z “Kodeksem Ekologa”.
2. Stacja “Królestwo zmysłów”- to drzewa, krzewy, byliny, zioła. W ramach tej stacji powstaną strefy: pobudzająca zmysł węchu- z roślinami o intensywnym zapachu,pobudzająca zmysł smaku- z roślinami do próbowania pobudzająca zmysł wzroku- z roślinami o różnorodnej kolorystyce i barwie pobudzająca zmysł dotyku- z roślinami o różnorodnej strukturze
3. Stacja „Zielnik” – zawiera następujące elementy: zielony ogród z nasadzeniami różnych gatunków ziół.
4. „Warzywnik”: grządki otoczone niskim płotkiem , uprawy warzyw przydatnych w przygotowywaniu zdrowych sałatek, przekąsek i urządzaniu klasowych kącików przyrody.
5. Stacja „Kącik pszczółki” – zawiera następujące elementy: drewniany ul, nasadzenia roślin miododajnych, domek dla owadów.
6. Stacja ,, Zagajnik” – zawiera następujące elementy: rośliny leśne typowe dla regionu Żuław, nasadzenia drzew leśnych rzadko spotykanych, krzewów, siedziska i stół oraz stanowisko do obserwacji.
7. Stacja „Ptasie osiedle” – zawiera następujące elementy: budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków (różne gatunki), siedziska drewniane.
8. Stacja relaksu- to wydzielony teren z łąką, umożliwiającą obserwację żyjących tam roślin, owadów, ptaków, miejscem do wypoczynku, zabaw relaksacyjnych, socjoterapeutycznych.
9. Stacja doświadczeń i działania- miejsce z altaną, ławkami, pojemnikami, narzędziami do uprawy roślin, przyborami do zabaw badawczych , które będą służyć dzieciom do poznawania i porównywania sensorycznego- poznawania struktury, kolorów, wielkości.
Od jesieni do kwietnia na Ptasim Osiedlu działo się.

Partnerzy projektu:
-Caldena Trępnowy Gospodarstwo Rolne-prace ziemne- wyrównywanie gruntu, nawiezienie 15 przyczep ziemi i kamieni na skalniak, naprawa ogrodzenia, Zbudowanie chodnika i położenie krawężnika, ogłowienie drzew owocowych
– wymiana karmników na nowe i dokarmianie ptaków w mroźne dni
– opracowanie projektu tabliczek do przystanków tematycznych oraz Kodeksu Ekologa
(autor: Ewa Kot)