Zebrania rodziców i zebranie Rady Rodziców

Zebrania rodziców odbędą się wg następującego harmonogramu: 10 maja, godz. 16.00 – klasy 0-III 11 maja, godz. 16.00 – klasy IV-VI Dnia 11 maja 2016 roku (środa) o godzinie 17.00 w świetlicy SP 2 przy ulicy Bankowej 2 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 28.04.2016 r. na terenie Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym organizatorem eliminacji była ZSP Szkoła Podstawowa nr 2. W eliminacjach uczestniczyło 6 szkól podstawowych i 6 gimnazjów z powiatu malborskiego. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz musieli wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Klasyfikacja końcowa – szkoły podstawowe I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Malborku Szkoła Podstawowa nr 2 w składzie: II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie (Julia Jurgielewicz, Wiktoria Pętal, Tadeusz Grzmil, Miłosz Damaske) III miejsce – Szkoła Podstawowa w …