Dzień: <span>2018-06-14</span>

Ważna informacja dot. płatności za obiady

Wpłaty za obiady w Szkole Podstawowej nr 2 i Przedszkolu proszę wpłacać na konto:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE
Nr konta: 87 8300 0009 0000 1426 2000 0010